Return to site

درخواست رشد نرخ در بازار آهن

به گزارش آهن آپ در حجم شمشی که از اول سال ۹۹ به بازار داخلی تزریق شده براساس سهمیه های ارسالی نبوده و از آن به درجات کمتر است.

همین مسئله سبب شده تا اشتیاق درخواست بازار داخلی برای شمش فولاد بیشتر شود. در طرف دیگر در حیطه شمش القایی با دقت به سختی های وارد شده تلاش بر این است تا وضعیت برای تقاضای بیشتر رشد نرخ و پیشرفت آن در خروجی خود فراهم شود.

البته تفاوت نرخ خروجی اصول خصوصی نورد با نرخ های بورس کالا بسیار روشن می باشد .

بوجود آوردن چارچوب در امر صادرات پروفیل

اصل داستان جنبش ساز بازار داخلی فولاد به اینصورت می باشد که در حیطه نورد قسمت خصوصی همگام با تولیدکننده حیطه القایی شمش دوش به دوش هم نوسان ایجاد می کنند که در تشریح چرایی آن هر یک دیگری را مقصر می کند.

یک عامل اضطراب امروز بازارآهن در روزهای اخیر رشد ۴۰۰ تومانی قیمت اسکناس دلار و یورو در صرافی های ملی بوده است اگرچه تغییرات دوره ای روزانه قیمت دلار اسکناس صرافی جزو مکانیسم تشخیص قیمت بهای کالاها در بازار داخلی از طریق وزارت صمت نیست و تغییرات هفتگی نیمایی مورد اتکا است اما متاسفانه باز هم در طول این سالها همه می دانند که پرکاران بازار داخلی کمترین عقیده ای به این مسئله نداشته و اثبات کرده اند که چه در عمل و چه در رفتار خود مطیع تغییرات بهای ارز صرافی هستند.

بر عکس جریان ثابت امروز بازار برطبق ظواهر موجود و گفته ها در روز قبل گرفتار اضطراب با شیب تقریبا تند شده و در بیشتر اصول در هیجان رشد نرخ بوده است؛ از این جهت همانگونه که گفته شد این شرایط نمی تواند اتفاقی باشد. بطور قطعی خبرهایی در راه است زیرا اختلاف موجود در آنچه که این روزها در هیجان و شیب تند صعودی اصول بازار شاهدش هستیم در برابر خروجی هایی که از طرف معاون بازار ارسال می شود، کاملا معنی دار و نا مشخص می باشد.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly